תוצאות 12 תצוגת
ספרות

המנהרה / א.ב. יהושע

המנהרה היא גם הבולען הנסתר במוחו של לוריא, גם בולען טופוגרפי נסתר מעין אבל גם גשר נסתר, מעבר ממקום למקום, וכמו שאומרת אחת הדמויות ללוריא, "אני רואה שהמנהרה הזאת מחזקת אותך" . ולוריא מצידו מבקש מאותה דמות לתרגל אותו בשמות ובזמנים כדי להקשות על המוח שלו לפורר את המציאות" . אבל ממה?