תוצאות 3 תצוגת
האניה יאנגיהארה, אל גן העדן, כנרת זמורה, 2022
ספרות

האניה יאנגיהארה / אל גן העדן Hanya Yanagihara / To Paradise

אל גן העדן נפרש על פני מאתיים שנה בהיסטוריה, כטרילוגיה: שלוש נובלות שמקושרות ביניהן, כל אחת מתרכזת במאה אחרת: 1893 המתרחשת בניו יורק, 1993, שחלקו מתרחש בניו יורק עובר להוואי וחוזר לניו יורק ו 2093 שמתרחש באיזור 8 בניו יורק, לאחר שנחלקה לאיזורים בשל מגיפות החוזרות על עצמן.