תוצאות 6 תצוגת
חמיש נהרות נפגשו במישור מיוער, בארני נוריס, לסה, 2020 (2016). תרגום: שי סנדיק
ספרות

חמישה נהרות נפגשו במישור מיוער / בארני נוריס Five Rivers Met on a Wooded Plain / Barney Norris

חמישה נהרות שנפגשו במישור מיוער הוא רומן על מוות – אישי וקהילתי, בדידות, אבל גם אופטימיות והסתכלות על יופיו של העולם מסביב; רומן כתוב היטב, כל דמות יש לה אופן אחר של ביטוי (יומן, סלנג, ראיונות, זיכרונות); בעל מבנה מהודק וצפוף בדימויים ומשמעויות וכל דמות מטופלת באמפתיה וחמלה. זהו רומן שמספר את החיים של אנשים שיש להם בחירות לגבי החיים שלהם-עצמם, ולבחירות האלו יש משמעות עבור האחרים.