תוצאות 4 תצוגת
ניר ברעם, הארץ שמעבר להרים, עם עובד, 2016
ספרות עיון

היבטים פוסטקולוניאלים ב"שני נערים כפותים באמצע הכביש – מחנה הפליטים בלאטה" (הארץ שמעבר להרים)

במאמר זה אדון בהיבטים פוסטקולוניאלים בפרק הראשון של ספרו של ניר ברעם הארץ שמעבר להרים. הוא מאגד בתוכו לא רק את תפיסת האחר – כיצד אנחנו כישראלים, כובשים, רואים את הצד השני אלא כיצד "האחר", הנכבש, רואה אותנו הישראלים.

יהודה שנהב-שהרבני, כפל ראייה, הוצאת פרדס, 2022
ספרות

יהודה שנהב-שהרבני / כפל ראייה

כפל ראייה יכול להיות רומן היסטורי, רומן ריגול, רומן פילוסופי או פנטסטי, אבל הוא בראש ובראשונה הוא ביקורת. ביקורת כלפי השלטון והפיכת מוסדות ואנשי התרבות בו לפוליטי. מבחינתו של יהודה שנהב-שהרבני לא הכל צריך להיות פוליטי.