תוצאות 3 תצוגת
Ken Folltt / Column of Fire (Kingsbridge Trilogy)
ספרות

קן פולט / טרילוגיית קינסברידג'

קן פולט שם דגש מיוחד ליחס לנשים, לאונס שהיה חלק מחייהם של הגברים בתקופה זו; גברים בעלי חמלה הם הגיבורים העיקריים, והדמויות הגבריות החזקות, גם אם יפי התואר, הם אלו שצמאות דם ונקמה. אלו שרגישים לזכויות של נשים, אלו המזילים דמעות אנוש, הם הדמויות העיקריות שיביאו שלום לעולם. ויתרה מזאת, נשים חזקות, שיכולות לנהל את חייהן בעצמן, גם אם מדובר בימי הביניים, הן הנשים המובילות.

Ken Follett, The Evening and the Morning, Viking, 2020
ספרות

The Evening and the Morning / Ken Follett / קן פולט / הערב והבוקר

למרות שעלילת The Evening and the Morning מתרחשת במאה העשירית, בימי הביניים החשוכים, ימים שבהם ההגמוניה הפטריארכלית שולטת באופן אבסולוטי, הרי שקן פולט מתאר נשים פמיניסטיות, נשים שהדעתנות שלהן מהווה קריאת תיגר ממשית כמו איום ברצח